Κνημιαίος ακρωτηριασμός.

Οι ακρωτηριασμοί που γίνονται κάτω από την άρθρωση του γονάτου αποκαλούνται κνημιαίοι ακρωτηριασμοί. Για να λάβουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή και να βοηθήσουμε ώστε η τελευταία δοκιμή πρόσθετου μέλους να γίνει το συντομότερο δυνατό, πρέπει να επιτευχθεί το ιδανικό μήκος κολοβώματος.

Ο κύριος στόχος της παροχής ενός κνημιαίου πρόσθετου μέλους είναι να αντικαταστήσει ένα ακρωτηριασμένο μέλος, τις λειτουργίες που παρείχε, άνετο βάδισμα, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ισορροπία κατά το κύκλο του βαδίσματος

.

Ψηφιακή μέτρηση και σχεδιασμός

Η δημιουργία μιας τέλειας θήκης που θυμίζει σαν δεύτερο δέρμα στον χρήστη, γίνεται πιο δυνατή με τη χρήση τρισδιάστατου σαρωτή που αποδίδει μετρήσεις ακριβείας, και σχεδιασμό στο CAD.

Ο έμπειρος ειδικός στο CAD θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο θήκης για να γίνει η αρχή της παραγωγής. Το αρχείο αυτό θα αποσταλεί στο ρομποτικό εκτυπωτή που θα σμιλεύσει την δοκιμαστική θήκη, που μετέπειτα θα μετατραπεί στην μόνιμη θήκη.

Η θήκη και το σύστημα ανάρτησης

Η βιομηχανική επίδραση του πρόσθετου μέλους στην κίνηση βασίζεται κυρίως στο πόσο καλή είναι η κατασκευή της υποδοχής του κολοβώματος. Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα υποδοχής παρέχει άνετη επαφή για τη σωστή μετάδοση του σωματικού βάρους, σταθερότητα κατά την φάση ορθοστασίας, επιτρέπει επαρκή έλεγχο της κινητικότητας, προστατεύει τους μαλακούς ιστούς του κολοβώματος και συνδράμει στο σύστημα ανάρτησης του πρόσθετου μέλους.

Μια κακώς σχεδιασμένη υποδοχή όχι μόνο περιορίζει την κινητικότητα εξαιτίας των υπερβολικών δυνάμεων διάτμησης, συμπίεσης και περιστροφής που ασκούνται αλλά προκαλεί και τριβή μεταξύ του δέρματος και της επένδυσης.

Ένα κατάλληλο σύστημα ανάρτησης αποτελεί σημαντικό τμήμα ενός σωστού πρόσθετου μέλους. Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα συστήματα ανάρτησης από τους προσθετικούς διασφαλίζει την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του ασθενούς. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου και του πρόσθετου μέλους, τόσο πιο άνετο θα είναι το μέλος και τόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορεί να ελέγχεται από το κολόβωμα.

Ευθυγράμμιση του πρόσθετου μέλους

Πρόκειται για μια μέθοδο τοποθέτησης που χρησιμοποιείται μεταξύ του πρόσθετου ποδιού και της υποδοχής του κολοβώματος. Πραγματοποιείται μια μέθοδος στατικής ευθυγράμμισης σύμφωνα με τη «γραμμή» που σχεδιάζει η κατανομή βάρους του ατόμου, που περνάει απευθείας μέσα από την υποδοχή της πρόσθεσης.

Εκεί δοκιμάζεται μια δυναμική ευθυγράμμιση μέσα από μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, για τη βελτιστοποίηση του μοτίβου βαδίσματος, με την παρακολούθηση αυτού και την εισαγωγή διορθώσεων στην ευθυγράμμιση, αν παρατηρηθούν παρεκκλίσεις. Αυτό βοηθάει τον χρήστη του πρόσθετου μέλους να εφαρμόζει λιγότερο βάρος στις ευαίσθητες περιοχές και να βελτιώσει την σταθερότητα του κατά το βάδισμα.

3D L.A.S.A.R. Στάση (Posture)

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σύστημα διαθέσιμο τώρα και στην Έλλαδα, χάρη στην Ortholife για τη διόρθωση της στατικής ευθυγράμμισης των ορθωτικών και των προσθετικών συσκευών. Αυτό επηρεάζει θετικά την στάση του σώματος του ασθενή, καθώς και την κινητικότητα του, ενώ οι άβολες στάσεις ελαχιστοποιούνται. Οι χρήστες το βρίσκουν πιο εύκολο να διατηρούν την ισορροπία τους με τη διόρθωση της ευθυγράμμισης.

Με το νέο σύστημα στάσης 3D L.A.S.A.R. χρησιμοποιούνται κάμερες που λαμβάνουν μια μικρή λήψη του ασθενή να στέκεται πάνω στην πλάκα μέτρησης και μεταφέρουν την εικόνα σε έναν υπολογιστή ή  τάμπλετ. Οι μετρήσεις των δυνάμεων που ασκούνται στη πλάκα εμφανίζονται στην οθόνη ως γραμμές τοποθετημένες πάνω στην εικόνα του ασθενή με ακρίβεια χιλιοστού.

Εξαρτήματα πρόσθετων μελών

Τα εξαρτήματα των πρόσθετων μελών έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες του τρόπου ζωής και του επιπέδου των δραστηριοτήτων του ατόμου. Ο προσθετικός επιλέγει τα πιο κατάλληλα εξαρτήματα λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες. Υπάρχει ποικιλία επιλογών ως προς τις αρθρώσεις, από απλές μηχανικές, μέχρι αρθρώσεις αστραγάλου με μικροεπεξεργαστή, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του χρήστη και την κατάσταση του υπολειπόμενου μέλους.

Περπάτημα σε εσωτερικό χώρο

Περιορισμένο περπάτημα σε εξωτερικό χώρο

Απεριόριστο περπάτημα σε εξωτερικό χώρο