Τεχνητά μέλη άνω άκρων

Ο βασικός στόχος μιας πρόσθεσης άνω άκρων είναι να επαναφέρει τις λειτουργίες που προσέφερε το φυσικό ανθρώπινο χέρι στον χρήστη της, να επαναφέρει την αυτονομία του, να καλύπτει τις απαιτήσεις που έχει από τα άνω άκρα του σε σχέση με την εργασία του και να ζήσει μια υγιής, ενεργή ζωή, παραπάνω από ότι μπορεί να προσφέρει μια οποιαδήποτε συσκευή.

Τα τεχνητά άνω άκρα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά για το κάθε άτομο, και οι παράγοντες βάσει των οποίων γίνεται αυτό είναι η κατάσταση του υπολειπόμενου μέλους του ασθενούς, το επίπεδο δραστηριότητας του, η πρόγνωση, το είδος της εργασίας του οι λοιπές ασχολίες του, όπως και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του ίδιου του ασθενούς από μια τέτοια συσκευή. Είτε πρόκειται για ακρωτηριασμένο άνω άκρο, είτε για συγγενική απόκλιση άκρου, το τμήμα πρόσθετων άνω άκρων της Ortholife είναι εξοπλισμένo με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να σας εξυπηρετήσει. Παρέχουμε επιλογές πρόσθετων μελών για επίπεδα ακρωτηριασμού που ξεκινάνε από ακρωτηριασμό των δακτύλων ή μέρους του χεριού έως το επίπεδο του ώμου, ή ακόμα και αμφίπλευρο ακρωτηριασμό, δηλαδή και τα δύο άνω άκρα, που προσφέρουν αληθινές πιθανότητες για μια αυτόνομη ζωή.

Η επιλογή των εξαρτημάτων της πρόσθεσης γίνεται με βάση τις ανάγκες του τρόπου ζωής του ασθενούς, την εργασία και τις λοιπές ασχολίες του, το επίπεδο του ακρωτηριασμού, την κατάσταση του υπόλοιπου μέλους, την πρόγνωση του ιατρού, τους στόχους του χρήστη για το πρόσθετο μέλος και το επίπεδο δραστηριότητας του. Εξηγούμε στους πελάτες μας το εύρος των επιλογών και αποφασίζουμε μαζί τι είναι σωστό για αυτούς για τις λειτουργικές τους απαιτήσεις. Υπάρχουν πολλαπλές επιλογές πρόσθετων ανάλογα με το επίπεδο του ακρωτηριασμού.

Επιλογές πρόσθετων για τα άνω άκρα

Τα παθητικά πρόσθετα μέλη [Πρόσθετα σιλικόνης υψηλής ακριβείας] μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα επίπεδα ακρωτηριασμού. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντικατάσταση του μέλους που λείπει πιο πολύ στο επίπεδο της αισθητικής παρά της λειτουργικότητας. Παρόλα αυτά προσδίδουν μια λειτουργικότητα υποβοηθώντας το φυσικό χέρι σε δραστηριότητες όπως το κράτημα ή την τοποθέτηση αντικειμένων.

Τα παθητικά ή κοσμητικά πρόσθετα μέλη σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με σκοπό να μοιάζουν με φυσικά μέλη. Μπορεί να μην μπορούν να κινηθούν από τον χρήστη, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ακρωτηριασμένου μέλους καθώς με αυτά μπορεί να γίνει σταθεροποίηση ή μετακίνηση αντικειμένων. Επίσης, το γεγονός πως μοιάζουν πολύ με τα αντίστοιχα φυσικά μέλη προσφέρει μια ψυχολογική και λειτουργική αυτοπεποίθηση στον ασθενή.

Μυοηλεκτρικά πρόσθετα μέλη

Τα μυοηλεκτρικά πρόσθετα μέλη (τροφοδοτούνται εξωτερικά) συμπεριλαμβάνουν μοτέρ και μπαταρίες ώστε να προσφέρουν έλεγχο της κίνησης και δύναμη στα μέλη. Χρησιμοποιούν σήματα από τους μύες του υπολειπόμενου άκρου ή από τον ώμο ανάλογα με το επίπεδο του ακρωτηριασμού, για να ελέγξει το άνοιγμα και το κλείσιμο του μέλους. Ενσωματώνονται αισθητήρες στην υποδοχή του πρόσθετου μέλους και με την συστολή των μυών του υπολειπόμενου μέλους, δίνεται σήμα στα μοτέρ που ανοίγουν και κλείνουν το πρόσθετο χέρι ή σηκώνουν και κατεβάζουν τον πήχη στον ακρωτηριασμό από το επίπεδο του ώμου.

Η επιλογή των εξαρτημάτων γίνεται από τον προσθετικό μας, όπου εξετάζεται το κολόβωμα του ασθενή, οι προσωπικές του ανάγκες, οι στόχοι της ζωής του με τον ακρωτηριασμό, το μήκος και η φυσική κατάσταση του υπολειπόμενου μέλους, το εύρος κίνησης που διαθέτει, τη δύναμη του, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου σε συνδυασμό με τις ασχολίες του, αλλά και την κατάσταση της υγείας του. Πολλά πρόσθετα μέλη που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά μπορούν να καλυφθούν από ένα διακοσμητικό γάντι. Τα διακοσμητικά γάντια είναι διαθέσιμα σε ένα εύρος δερματικών τόνων και μπορούν να κατασκευαστούν ώστε να ταιριάζουν όσο το περισσότερο δυνατόν στο φυσικό μέλος.