/

Στόχος της θεραπείας

Η αυτόνομη ενεργή διόρθωση σκολιωτικών ή κυφωτικών δυσμορφιών.

Η πρόληψη της εξέλιξης της ιδιοπαθούς, συγγενικής ή νευρομυϊκής σκολίωσης ή κύφωσης.

Η ενίσχυση της δραστηριότητας της μυϊκής ζώνης της πυελικής περιοχής των ποδιών  και η ενδυνάμωση της μυϊκής ζώνης ώμου.

Γιατί είναι απαραίτητο το σωστό κάθισμα

Ένα ειδικά διαμορφωμένο συμμετρικό κάθισμα είναι αναγκαίο για μερικούς χρήστες, καθώς η παραμικρή ασυμμετρία ή η καθυστερημένη διάγνωση, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικό πρόβλημα στη στάση του σώματος, ακόμα και στη θέση των οργάνων στο σώμα.

Το να έχουν οι χρήστες κάθισμα φτιαγμένο για τη περίσταση τους θα ενισχύσει την κατάσταση της υγείας τους και θα αποτρέψει την επιδείνωση των υπάρχοντών δυσμορφιών.

Κάντε την σωστή επιλογή πλαισίου

Η επιλογή του σωστού πλαισίου πρέπει πάντα να γίνεται με συμβουλή του ιατρού ή και του θεραπευτή, που γνωρίζει καλά τον ασθενή και τον ειδικό αναπηρικών αμαξιδίων.

Οι ανάγκες κινητικότητας του χρήστη παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου πλαισίου. Η Ortholife συνεργάζεται με διεθνείς κατασκευαστές για να μπορείτε να διαλέξετε από μια ολοκληρωμένη σειρά επιλογών.