/

Ειδικά Διαμορφωμένα Καθίσματα Αυτοκινήτου

Πολλοί από τους πελάτες μας επιθυμούν να αξιοποιήσουν το μεταξόνιο του καθίσματος που ήδη έχουν. Αν το κάθισμα του αναπηρικού αμαξιδίου του ασθενούς δεν είναι πλέον ικανοποιητικό και δεν καλύπτει τις ανάγκες του, η Ortholife μπορεί να το αντικαταστήσει με ένα νέο κάθισμα ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση σας.