Ποδοκνημικοί Κηδεμόνες

Ο ποδοκνημικός κηδεμόνας (AFO) είναι μία ως επί το πλείστον κατά παραγγελία κατασκευασμένη συσκευή που στοχεύει στον έλεγχο της θέσης και της κίνησης του αστραγάλου, στην αντιστάθμιση της μυϊκής αδυναμίας των κάτω άκρων, στην διόρθωση/πρόληψη παραμορφώσεων του αστραγάλου και αποτελεί βάση στήριξης καθώς το παιδί τρέχει ή περπατάει. Διευκολύνει την εκπαίδευση σε δεξιότητες και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του βηματισμού.

Οι νάρθηκες αυτοί χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν το εύρος κίνησης στην άρθρωση του αστραγάλου, διατηρώντας ή βελτιώνοντας τα επίπεδα λειτουργικότητας και σταθερότητας. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των οστών, βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας των μυών και στην πρόληψη ή θεραπεία των δευτερευόντων επιπτώσεων της αναπηρίας κατά την ενηλικίωση.

Piro by Invent Medical

Φυσιοθεραπεία

Η συχνή φυσιοθεραπεία σε συνδυασμό με καθημερινή φυσική άσκηση είναι σημαντική για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων

Ορθωτικός
Οι συχνές επισκέψεις στον ορθωτικό σας είναι μέρος του προγράμματος θεραπείας για ένα χρόνο.
Θεράπων Ιατρός
Οι συχνές επισκέψεις στον παιδοορθοπεδικό ιατρό ή στον ειδικό αποκατάστασης είναι σημαντικές για την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας.

Εξέλιξη των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής
αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες για το καλύτερο

Ακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας μέτρησης και παραγωγής, για τη δημιουργία κηδεμόνων που θα προσαρμόζονται απόλυτα, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ένας κηδεμόνας που δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένος, θα δώσει ελάχιστο αποτέλεσμα, καθυστερώντας την πρόοδο της θεραπείας. Εμείς στην Ortholife θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δε θα χαθεί χρόνος κατά τον οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα, καθώς και ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί γενικότερα ο ασθενής.